Videoer

Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon – en introduksjon

SAMM i fag og selvregulert læring

SAMM og strategikurs

SAMM i barneskole – praksiseksempel

SAMM i videregående skole – praksiseksempel

SAMM i voksenopplæring – praksiseksempel

SAMM i voksenopplæring og kultursensitivitet

SAMM-metoden forklart for lærere:

SAMM-metoden anvendt i elevrådsarbeid med fokus på læringsmiljø:

FOKUS PÅ LIVET

Introduksjon videregående skole

Fokusmodellen videregående skole

Fokusmodellen videregående skole, engelsk film

Andre aktuelle filmer av psykolog Fagerhaug:

Motivasjonsmetoden

Aktivitet og energi

Stress til suksess

FOKUS PÅ FAG

Norsk:

Introduksjonsvideo (Gerd Martina Langeland)

Fokusmodellvideo (Gerd Martina Langeland)

Engelsk:

Introduksjonsvideo (May Olaug Horverak)

Fokusmodellvideo (May Olaug Horverak)

Tysk:

Introduksjonsvideo (Laila Larsen)

Fokusmodellvideo (Laila Larsen)