Videoer

SAMM-metoden forklart for lærere:

SAMM-metoden anvendt i elevrådsarbeid med fokus på læringsmiljø:

FOKUS PÅ LIVET

Introduksjon videregående skole: https://video.uia.no/media/t/0_3mrf67a5

Fokusmodellen videregående skole: https://video.uia.no/media/t/0_lzueemqp

Fokusmodellen videregående skole, engelsk film (May Olaug Horverak): https://video.uia.no/media/t/0_cc47l83h

Andre aktuelle filmer av psykolog Fagerhaug:

Motivasjonsmetoden: https://video.uia.no/media/t/0_eyvboesz

Aktivitet og energi: https://video.uia.no/media/t/0_i0thk1fk

Stress til suksess: https://video.uia.no/media/t/0_lmjku4e7

FOKUS PÅ FAG

Norsk:

Introduksjonsvideo (Gerd Martina Langeland): https://video.uia.no/media/t/0_9t1zy3db

Fokusmodellvideo (Gerd Martina Langeland): https://video.uia.no/media/t/0_8aufv7zf

Engelsk:

Introduksjonsvideo (May Olaug Horverak): https://video.uia.no/media/t/0_gmzqzyoh

Fokusmodellvideo (May Olaug Horverak): https://video.uia.no/media/t/0_gs7pmg24

Tysk:

Introduksjonsvideo (Laila Larsen): https://video.uia.no/media/t/0_lgyjv51z

Fokusmodellvideo (Laila Larsen): https://video.uia.no/media/t/0_ld1roode