Økt interesse for SAMM i Peru

Toril Espegren fra Birkenes Læringssenter sammen med peruanske representanter, mellom annet president/sjef for Fondep, et nasjonalt fond for utdanning, og vår SAMM-brosjyre…

I april 2019 startet det hele ved at Toril Espegren, lærer ved Birkenes Læringssenter, tok med seg motivasjonsmetoden til en skole i Peru, og derfra har den nå spredd seg til flere skoler gjennom en lokal aktør fra Norge som arbeider i Peru (utsendt fra Norsk Luthersk Misjonssamband). Foreløpig har rundt 400 elever i Peru fått prøvd metoden. Det er svært positive resultater ut fra det elevene selv rapporterer, elevene er fornøyde og opplever en økt lyst til å lære og at de blir bedre til å planlegge. Også utdanningsdepartementet har nå fanget interesse for arbeidet og ønsker opplæring og utprøving i en region.

Ingebjørg til venstre, NLM sin aktør i Peru som jobber med motivasjonsmetoden i ulike skoler.

Vi avrunder semesteret igjen på TT-beach i Lillesand, denne gang med litt faglig påfyll

Nærmere 50 mennesker møtte til konferansen vår, igjen en mangfoldig forsamling med representanter både fra skolefelt og helse. Det var skolerepresentanter fra rundt 10 skoler og psykologer fra flere kommuner, samt representanter fra UiA, fra Blå Kors og andre interesserte. Det var høy faglig kvalitet på innleggene, og noen av disse finner dere her:

Wilson, Poulsen, Rosef & Ugland, Paschen-Eriksen

Kursing av 120 lærere fra voksenopplæringer i Agder

May Olaug Horverak og Kedir Diary holder kurs på Fylkesmannens dag for voksenopplæring, 18.okt. 2019.

Høsten 2019 satte fylkesmannen opp kurs i motivasjonsmetoden på sin faste kursdag i oktober, og mange lærere var svært interesserte i arbeidet vårt. Vi kjørte to runder med kurs med ca 60 påmeldte til hver økt. Etter lunsj måtte vi til og med bære inn ekstra stoler, og det er jo alltid et godt tegn. Vi ser frem til videre utvikling av prosjektet og samarbeid med flere skoler i denne konteksten.

Kedir forteller om egne erfaringer som flyktning.

Vinner av konkurranse i regi av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet region Sør

Pernille Baardsen hos IMDi Sør overrekker diplom til Birkenes kommune, representert ved May Olaug Horverak, rektor ved Birkenes Læringssenter.

Ved IMDis årlige regionale konferanse, leverte vi inn en ide til konkurranse om hvordan en kan øke kvaliteten på kvalifiseringsarbeidet kommunene gjør for innvandrere. Ideen kalte vi «Deltakeren i sentrum – økt brukermedvirkning i arbeidet med individuell plan», og den ble sendt inn av Birkenes kommune ved May Olaug Horverak, rektor ved Læringssenteret, Maria Bjerke Dalene fra flyktningetjeneste og Inger Mosgren i NAV, i et samarbeid med Kedir Diary, miljøarbeider ved Lillesand voksenopplæring.

Ideen går ut på at de refleksjonene som gjøres gjennom arbeid med motivasjonsmetoden i skolen, bringer deltakeren med seg videre i møte med flyktningetjeneste og NAV, og at disse refleksjonene brukes aktivt i forbindelse med å utarbeide og justere individuelle planer. Slik kommer deltakeren mer i sentrum i arbeidet med å planlegge eget liv, samtidig som det kan bidra til en bedre felles forståelse av deltakeren. I vurderingen av finalistene vektla juryen grundigheten og systematikken i prosjektet vårt, og det at vi bygger på teori fra flere fagfelt for å komme med en løsning på noe som har vært en utfordring gjennom lang tid i arbeid med kvalifisering av innvandrere, nemlig arbeidet med individuell plan. Vi setter stor pris på denne anerkjennelsen som vi har fått fra IMDi, og håper at vi kan lykkes med å virkeliggjøre ideen vår.

Motivasjonsmetoden presentert i Kurdistan Irak

Kedir presenterer motivasjonsmetoden i tv-intervju på GKurdistan Television

I sommer var Kedir til hjemlandet sitt Kurdistan Irak og fortalte om motivasjonsmetoden i ulike kontekster. Mange var interesserte, og det endte opp med et tv-intervju på kurdisk tv, og bilder fra websiden vår rullet over skjermen under intervjuet. Han ble utfordret på om vi kommer til Kurdistan Irak med metoden…eller kanskje heller når kommer vi med metoden. I tillegg var han i kontakt med en organisasjon kalt Rwanga som organiserer konferanser for utdanningssektoren, og de var også interesserte i kontakt med oss. Det blir spennende å se hvordan fortsettelsen på dette blir.

Forskningskonferanser på Universitetet i London juli 2019

May Olaug Horverak, Eva-Kristin Paaschen-Eriksen og Mariette Aanensen utenfor Birkbeck University, London, klare for IAFOR-konferanser.

Denne sommeren var SAMM-team med HBS-leder til London på to forskningskonferanser og presenterte funn fra studier. Studie fra ungdomsskoler ble presentert på The European Conference on Education, og studie fra voksenopplæringer ble presentert på The European Conference on Language Learning (Organisator: IAFOR). Det var interessante dager, og vi fikk spesielt god respons på hvordan vi jobbet med livsmestring i ungdomsskole, som noen sa, så er dette noe som bør gjøres i hele verden, eller «worldwide».

May og Mariette presenterer motivasjonsmetoden for et interessert publikum.
Gerd Martina Langeland utenfor Birkbeck
May og Gerd Martina utenfor hovedbygget ved London Universitet

SAMM tverrkommunalt utviklingsverksted etablert våren 2019

Sommeravslutning i SAMM utviklingsverksted, fra venstre: Kedir Diary (Lillesand), Anette Lindhagen (Lillesand), Eva Carmen (Grimstad), Karianne Rosef (Birkeland) og May Olaug Horverak (Birkeland, leder)

Fra og med januar har vi i SAMM møttes jevnlig i utviklingsverksted for å utvikle prosjektet videre. Vi begynte jo i videregående skole med metoden, for deretter å ta den inn i voksenopplæring, og så grunnskole, og i denne prosessen er det viktig med både evalueringer og justeringer underveis. Dette er noe av det vi jobber med i utviklingsverkstedet. Andre deltakere som ikke er til stede på bildet er Gerd Martina Langeland (Møglestu, prosjektleder vgs), Mariette Aanensen (UiA) og Svein T. Heddeland (UiA). For å holde fokus har vi planen for prosessene vi jobber med på veggen over oss. Det er i hovedsak 4 spor vi jobber i, og det er 1) å videreutvikle selve motivasjonsmetoden, 2) å planlegge implementering i de ulike kontekstene, 3) å få til en struktur for oppfølging av lærere og elever i forhold til vanskelige helsemessige tema som kan komme opp og 4) utvikle en plan for evaluering og forskning. Se under for flere detaljer.

Motivasjonsmetoden i nye kontekster – idélab for flerkulturelle gründere

Jens Anders Risvand fra EVA-senteret holder motivasjonskurs med May Olaug Horverak

Denne våren har vi tatt motivasjonsmetoden inn i nye kontekster, og gitt kurskvelder for flerkulturelle gründere gjennom EVA-senteret i Kristiansand (Etablerertjenesten i Vest-Agder). Gjennom konseptet idélab har vi samlet mennesker fra andre kulturer som nylig har startet eller er i gang med å starte bedrifter i området, og gjennomgått metoden med fokus på bedriftsvirksomhet. På bildet under ser vi noe av det deltakerne tenker er viktig når en starter en bedrift.

Hva er viktig når en skal starte bedrift? Noen refleksjoner fra idélab.

Vi har så langt kjørt kurset i Kristiansand og i Arendal, og tilbakemeldingene fra deltakerne er veldig positive. Som en av deltakerne sa: «Det er viktig å være sammen med andre i startfasen, det føles bedre at en ikke er den eneste som kan møte motstand». Idélaben inngår i Agder-fylkenes prosjekt «Flerkulturell verdiskaping», og er støttet av IMDi (Integrerings og mangfoldsdirektoratet).

Sommerstemning i SAMM på TT Beach i Lillesand

av May Olaug Horverak

Vi koser oss med chili-sjokoladekake og mangois, det blir det god stemning av 🙂

Skoleåret nærmer seg slutten, og det var på tide for SAMM-gjengen å samles for å gjennomgå årets aktiviteter og si litt om veien videre. Cirka 50 mennesker som enten har vært involvert i SAMM, eller er på vei inn i prosjektet var tilstede. TUSEN TAKK til TT Beach for god tilrettelegging og fantastisk servering, vi kommer tilbake 🙂

Det var en magisk kveld med mange spennende innslag fra lærere og andre som har brukt metoden gjennom året. TUSEN TAKK til alle lærerne som delte erfaringer og som har bidratt til å justere og utvikle motivasjonsmetoden gjennom året. Det er utrolig gøy å drive prosjekt når en har slike fantastiske mennesker å samarbeide med.

Grunnen til at vi dette skoleåret har kunnet utvide SAMM fra videregående skole til nye kontekster som voksenopplæring og grunnskole er at vi er med i Helsefremmende Barnehager og Skoler, en av Helsedirektoratets folkehelsesatsinger på Agder, TUSEN TAKK til prosjektleder i HBS, Eva-Kristin Paschen-Eriksen som har vært en trofast støtte underveis, og som har hjulpet og motivert oss fremover, det setter vi stor pris på. TUSEN TAKK også til andre sentrale SAMM-medarbeidere i HBS; Eva Carmen (Grimstad), Kedir Diary (Lillesand), Anette Lindhagen (Lillesand), Karianne Rosef (Birkenes) og Mariette Aanensen (UiA/Kristiansand), det er bare gøy å drive utvikling med dere alle på laget. En til som fortjener en TUSEN TAKK er vår gode samarbeidspartner i SAMM, psykolog Fagerhaug som bidro med et inspirerende innlegg, og som noen sa, så skulle vi hørt det en gang til så vi kunne notert…Dagen etterpå stilte han opp igjen i ungdomsskolen på Engesland, og fikk god respons også der, mange fornøyde og flotte ungdom som trakk på smilebåndet.

En siste TUSEN TAKK går til Gerd Martina Langeland, som satte det hele i gang, og startet denne reisen som SAMM har blitt til; en kunne ikke ønsket seg et bedre reisefølge.

Gerd Martina forteller om arbeid med fokusmodellen i klasserommet

Det ble mange takk, men etter en så fantastisk aften, hvor den ene etter den andre forteller hva SAMM-prosjektet har betydd, både i egne liv og i elevers liv, så kan jeg ikke annet enn å takke tilbake alle rundt meg som er med og bærer prosjektet fremover.

Vi takker for oss med sitatet som har fulgt oss siden et inspirerende foredrag av Aiman Shaqura høsten 2018, og vi legger til at det handler om å få til «på tross av» og ikke «fordi at».

Bilder av Svein T. Heddeland og Kedir Diary

Tour de SAMM februar 2019

SAMM-team, fra venstre: Eva Carmen Jenssen (Grimstad), May Olaug Horverak (Birkenes), Gerd Martina Langeland (Møglestu), John Petter Fagerhaug, Anette Lindhagen (Lillesand) og Kedir Diary (Lillesand)

I februar har vi hatt en ny runde med Fagerhaug og foredrag for både foreldre og elever i ulike kontekster. Vi startet den to-dagers rundturen med foreldreforedrag på LUS – Lillesand ungdomsskole, hvor nærmere 100 mennesker møtte onsdag 13.februar på kvelden.

Videre fortsatte vi turen neste dag i Birkenes, og hadde foredrag for alle elevene ved voksenopplæringa på kantina på kommunehuset. På sine foredrag utfordrer Fagerhaug sitt publikum til å ta kontroll over, eller til å «designe» eget liv, og få en balanse mellom den indre verden, den ytre verden, og den digitale verdenene, som presser seg mer og mer på for alle mennesker.  

Han utfordret også elevene ved Læringssenteret til å gå ut, snakke med andre, og overvinne egen frykt for hva andre tenker. Et annet av hans hovedpoeng er at det er viktig å ha fokus på veien, og ikke på grøfta, i dette tilfellet, å ha fokus på det en vet er sikkert istedenfor å fokusere på usikkerheten i situasjonen. «Du er her, du går på skole, du lærer norsk»…dette er noe som går an å si sikkert.

Det var godt oppmøte på kommunehuset, i tillegg til lærere og elever så møtte mange fra kommunens ledelse; ordfører, rådmann, kommunalsjef, og andre representanter fra andre som er i kontakt med elevgruppa vår, som NAV og flyktningtjeneste.

…også ordføreren i bygda, Anders Christiansen (til høyre), tok seg tid til å være sammen med oss for å høre om motivasjon og livsmestring i hverdagen.

Siste stopp på rundturen var Valstrand ungdomsskole i Birkenes, klasse 10A. Her snakket Fagerhaug med ungdommer som står foran viktige valg i livet med å søke videre utdanning, og her var det også mange som trakk på smilebåndet, og dette møtet var også en suksess. Noen elever nevnte at tysk var en hindring i skolesammenheng, fordi de syns det er vanskelig å gjøre det bra, og igjen oppfordrer Fagerhaug til å gjøre det du frykter. «Gå rundt i gangen her og snakk tysk, så kan det bli gøy, men det kan være lurt å ha ørepropper på, så ikke folk rundt deg tror du er ‘helt gæern'»