Materiale for voksenopplæring

SAMMVoksenopplæringsinstruks

Følgende spørsmål er oversatt (en tidligere versjon av metoden som er noe annerledes formulert enn det som står i instruksen):

  1. Hva ønsker du å få til i livet? Hva er målet ditt den neste måneden?
  2. Hva er du god på? Hva er bra i din situasjon nå?
  3. Er det noe i deg selv eller i din situasjon som hindrer deg i å nå målene dine?
  4. Hva velger du å jobbe med den neste måneden for å nå målene du har satt deg?
  5. Hva skal du gjøre for å klare å gjennomføre dette?

Motivasjonsmetode ARABISK

Motivasjonsmetode ENGELSK

Motivasjonsmetode FARSI

Motivasjonsmetode FRANSK

Motivasjonsmetode KURDISK

Motivasjonsmetode NEDERLANDSK

Motivasjonsmetode POLSK

Motivasjonsmetode SOMALISK

Motivasjonsmetode SPANSK

Motivasjonsmetode TIGRINJA

Motivasjonsmetode TYSK