Materiale for voksenopplæring

SAMM veiledning for voksenopplæring

For voksenopplæring er det også utviklet en mal for elevsamtaler basert på femtrinnsmetoden. I tillegg er det et materiale for å jobbe med utfordringer knyttet til rasisme og diskriminering, med quiz, som gjerne kan utvides og brukes over en undervisningsperiode.

I forbindelse med prosjektet «Deltakeren i sentrum – økt brukermedvirkning i arbeid med IP», finansiert av IMDi, er det for flyktningetjenester/NAV utviklet SAMM-veiledning for samtale om Integreringsplan, en justert IP-mal som er tilpasset femtrinnsmetoden, og en modell for samarbeid om Integreringsplan med ulike relevante aktører. Veiledninger deltakerne kan bruke hjemme som forberedelse til arbeid på skole eller til samtale om integreringsplan er oversatt muntlig til ulike språk, mens teksten er på norsk. Det er en lydfil på hvert lysbilde som kan spilles av. Se under for filer.

Veiledning 1: Livsmestringsmetode, Veiledning 2: Femtrinnsmetoden i fag og fokusmodellen, Veiledning 3: Forberedelse til samtale om integreringsplan (trekantsamtale). Forberedelse IP: Samme spørsmål som i PowerPoint i veiledning 3, men skriftlig oversatt og i et dokument som kan sendes med deltakerne hjem til utfylling før samtale. Det kan være hensiktsmessig at deltakeren forbereder spørsmål 1-3 i metoden før første IP-samtale.

Arabisk veiledning 1, Arabisk veiledning 2, Arabisk veiledning 3, Arabisk forberedelse IP

Burmesisk veiledning 1, Burmesisk veiledning 2, Burmesisk veiledning 3, Burmesisk forberedelse IP

Dari veiledning 1, Dari veiledning 2, Dari veiledning 3, Dari forberedelse IP

Fransk veiledning 1, Fransk veiledning 2, Fransk veiledning 3, Fransk forberedelse IP

Khmer veiledning 1, Khmer veiledning 2, Khmer veiledning 3, Khmer forberedelse IP

Kurdisk veiledning 1, Kurdisk veiledning 2, Kurdisk veiledning 3

Mandarin veiledning 1, Mandarin veiledning 2, Mandarin veiledning 3

Pashto veiledning 1, Pashto veiledning 2, Pashto veiledning 3, Pashto forberedelse IP

Persisk (farsi) veiledning 1, Persisk (farsi) veiledning 2, Persisk (farsi) veiledning 3

Polsk veiledning 1, Polsk veiledning 2, Polsk veiledning 3

Somali veiledning 1, Somali veiledning 2, Somali veiledning 3, Somali forberedelse IP

Spansk veiledning 1, Spansk veiledning 2, Spansk veiledning 3, Spansk forberedelse IP

Swahili veiledning 1, Swahili veiledning 2, Swahili veiledning 3, Swahili forberedelse IP

Tagalog veiledning 1, Tagalog veiledning 2, Tagalog veiledning 3

Thai veiledning 1, Thai veiledning 2, Thai veiledning 3

Tigrinja veiledning 1, Tigrinja veiledning 2, Tigrinja veiledning 3, Tigrinja forberedelse IP

Tyrkisk veiledning 1, Tyrkisk veiledning 2, Tyrkisk veiledning 3, Tyrkisk forberedelse IP

Ukrainsk veiledning 1 Ukrainsk veiledning 2 Ukrainsk veiledning 3 Ukrainsk forberedelse IP

Urdu veiledning 1, Urdu veiledning 2, Urdu veiledning 3, Urdu forberedelse IP

Følgende spørsmål er oversatt (en tidligere versjon av metoden som er noe annerledes formulert enn det som står i veiledninger over). Denne kan også brukes til forberedelse av IP, en forenklet versjon, da spørsmålene er ganske like.

  1. Hva ønsker du å få til i livet? Hva er målet ditt den neste måneden?
  2. Hva er du god på? Hva er bra i din situasjon nå?
  3. Er det noe i deg selv eller i din situasjon som hindrer deg i å nå målene dine?
  4. Hva velger du å jobbe med den neste måneden for å nå målene du har satt deg?
  5. Hva skal du gjøre for å klare å gjennomføre dette?

Motivasjonsmetode ARABISK

Motivasjonsmetode ENGELSK

Motivasjonsmetode FARSI

Motivasjonsmetode FRANSK

Motivasjonsmetode KURDISK

Motivasjonsmetode NEDERLANDSK

Motivasjonsmetode POLSK

Motivasjonsmetode SOMALISK

Motivasjonsmetode SPANSK

Motivasjonsmetode TIGRINJA

Motivasjonsmetode TYSK