Team

Prosjektledere

Gerd Martina Langeland
Prosjekt- og tiltaksleder i vgs og metodeutvikler
May Olaug Horverak
Tiltaksleder i voksenopplæring og grunnskole, forsker og metodeutvikler

Forskere ved UiA

Marit Aamodt Nielsen
Professor emerita i nordisk
Inger Olsbu
Førstelektor i spansk
Thorsten Manfred Päplow
Førsteamanuensis i tysk
Tommy Haugen
Førsteamanuensis i idrett
Kari-Mette Walmann Hidle
Førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
Santiago Gil Martinez
Førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Per Sigurd Hundeland
Førsteamanuensis i matematikk
Sigrunn Askland
Førsteamanuensis i engelsk språk
Mariette Aanensen
Universitetslektor i engelsk

Veiledere metode, helse og psykososialt læringsmiljø

Kedir Diary
Miljøarbeider Lillesand voksenopplæring
David Alister Wilson
Lege, Lillesand
Karianne Rosef
Klinisk vernepleier
Anette Lindhagen
Miljøterapeut
Eva Carmen Jenssen
HBS-prosjektleder Grimstad
Agnieszka Pietrzykowska
Lektor Adam Asnyk Secondary School, Kalisz, PL
Fiory Nuguse
Prosjektmedarbeider Birkenes
Tonje Levernes Solberg
Lektor Vennesla voksenopplæring
Janne Håkedal
Sosialrådgiver Birkeland skole
Toril Espegren
Lærer Valstrand skole
John Petter Fagerhaug
Psykolog

Eksterne forskere

Paweł Scheffler
Universitetsprofessor ved UAM Poznan
Aleksandra Wach
Førsteamanuensis ved UAM,Poznan

Studenter

Karianne Rosef
Master i psykososial helse for barn og ungdom
Mathilde Handal Bruvik
Master i folkehelse
Christina Hammen
Master i folkehelse
Judith Emelie Hageberg
Master i matematikk
Marianne Fredrikke Spilling Henriksen
Master i karriereveiledning
© UiA2024