Team

Prosjektgruppe

Gerd Martina Langeland
Prosjekt- og tiltaksleder i vgs og metodeutvikler
May Olaug Horverak
Tiltaksleder i voksenopplæring og grunnskole, forsker og metodeutvikler
John Petter Fagerhaug
Veileder og metodeutvikler

Forskere ved UiA

Esther Tamara Canrinus
Førsteamanuensis i pedagogikk
Marianne Engen Matre
Universitetslektor i pedagogikk
Marit Aamodt Nielsen
Professor emerita i nordisk
Inger Olsbu
Førstelektor i spansk
Thorsten Manfred Päplow
Førsteamanuensis i tysk
Tommy Haugen
Førsteamanuensis i idrett
Kari-Mette Walmann Hidle
Førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
Morten Beckmann
Førsteamanuensis i religion
Santiago Gil Martinez
Førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Per Sigurd Hundeland
Førsteamanuensis i matematikk
Sigrunn Askland
Førsteamanuensis i engelsk språk

Veiledere metode, helse og psykososialt læringsmiljø

Kedir Diary
Miljøarbeider Lillesand voksenopplæring
David Alister Wilson
Lege, Lillesand
Karianne Rosef
Klinisk vernepleier
Anette Lindhagen
Miljøterapeut
Eva Carmen Jenssen
HBS-prosjektleder Grimstad
Agnieszka Pietrzykowska
Lektor Adam Asnyk Secondary School, Kalisz, PL

Eksterne forskere

Paweł Scheffler
Universitetsprofessor ved UAM Poznan
Aleksandra Wach
Førsteamanuensis ved UAM,Poznan

Studenter

Karianne Rosef
Master i psykososial helse for barn og ungdom
Mathilde Handal Bruvik
Master i folkehelse
Christina Hammen
Master i folkehelse
Jorunn Wennesland
Master i psykosisal helse
Judith Emelie Hageberg
Master i matematikk
Idun Munkejord
Master i engelsk didaktikk
Siri Horverak
Master i karriereveiledning
© UiA2021