Team

Prosjektgruppe

Gerd Martina Langeland
Prosjekt- og tiltaksleder i vgs og metodeutvikler
May Olaug Horverak
Tiltaksleder i voksenopplæring og grunnskole, forsker og metodeutvikler
John Petter Fagerhaug
Veileder og metodeutvikler
Mariette Aanensen
Forsker og konsulent

Forskere ved UiA

Esther Tamara Canrinus
Førsteamanuensis i pedagogikk
Marianne Engen Matre
Universitetslektor i pedagogikk
Marit Aamodt Nielsen
Professor emerita i nordisk
Inger Olsbu
Førstelektor i spansk
Thorsten Manfred Päplow
Førsteamanuensis i tysk
Tommy Haugen
Førsteamanuensis i idrett
Kari-Mette Walmann Hidle
Førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
Morten Beckmann
Førsteamanuensis i religion
Santiago Gil Martinez
Førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Per Sigurd Hundeland
Førsteamanuensis i matematikk
Svein T. Heddeland
Studieleder Avdeling for lærerutdanning
Anna Aase Ugland
Masterstudent i psykosialt arbeid med barn og unge

Veiledere metode, helse og psykososialt læringsmiljø

Kedir Diary
Miljøarbeider Lillesand voksenopplæring
Karl Erik Karlsen
Avdelingssjef ABUP
David Alister Wilson
Lege, Lillesand
Karianne Rosef
Vernepleier Birkenes
Anette Lindhagen
Miljøterapeut og HBS-prosjektleder Lillesand
Eva Carmen Jenssen
HBS-prosjektleder Grimstad
Sigrunn Askland
Lektor og forsker
Agnieszka Pietrzykowska
Lektor Adam Asnyk Secondary School, Kalisz, PL

Eksterne forskere

Paweł Scheffler
Universitetsprofessor ved UAM Poznan
Aleksandra Wach
Førsteamanuensis ved UAM,Poznan

Sertifiserte SAMM-instruktører

Gerd Martina Langeland
Lektor ved Lillesand videregående skole
May Olaug Horverak
Rektor ved Birkenes Læringssenter
Mariette Aanensen
Lektor ved Vågsbygd videregående skole og universitetslektor ved UiA
© UiA2020