Forskning

KONFERANSEPRESENTASJONER:

Horverak, M. O. & Langeland, G. M. (2020, november). Deltakerdemokrati i praksis i lokale kontekster. En deliberativ metode for å styrke elevers medvirkning i samfunnsfag og gjennom elevråd. Nasjonal konferanse for samfunnsfagdidaktikk 2020: Samfunnsfagdidaktikk i en globalisert verden. Kristiansand, NO (digital).

Horverak, M. O., Langeland, G. M. & Aanensen, M. (2020, juli). Systematic work with motivation and life mastery skills in upper secondary school: An action research study from a Norwegian context. The 8th European Conference on Education (ECE), London, EN (digital).

Horverak, M. O. & Jenssen, E. C. (2020, juli). Systematic work with learning environments: Training student representatives to improve learning conditions in their classes. The 8th European Conference on Education (ECE), London, EN (digital).

Horverak, M. O. (2020). How to support immigrant entrepreneurs to succeed in a foreign culture? – A multiple-case study from a Norwegian context.  The 4th IAFOR International Conference on Sustainability, Energy & the Environment – Hawaii (IICSEE), Honolulu, US.

Horverak, M. O. (2020). Developing resilience and life mastery skills in the classroom – a multiple case study comparing a Norwegian and Peruvian context. The 5th IAFOR International Conference on Education – Hawaii (IICE), Honolulu, US.

Canrinus, E. T. & Matre, M. E. (2019) The risk of implementing an approach to enhance motivation. Paper presentert på  18th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Aachen, Tyskland.

Horverak, M. O. & Aanensen, M. (2019). Decreased motivation and increased mental illness among young people – a need for teaching life mastery skills in school. Paper presentert på The 7th Conference on Education (ECE), London, England.

Horverak, M. O. & Aanensen, M. (2019). A systematic approach to facilitate for motivation and self-regulation in language learning contexts. Paper presentert på The 7th Conference on Language Learning (ECLL), London, England.

Matre, M. E., & Canrinus, E. T. (2018). How to prevent dropout? Designing an approach to enhance motivation in adolescent language learners. Poster presentert på 16th International Conference on Motivation (ICM), Aarhus, Danmark.

Canrinus, E. T., Matre, M. E. & Horverak, M. O. (2018). Subject specific motivation: a matter of profiling. The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) SIG 11 Conference, Kristiansand, Norge.

Horverak, M. O, Aanensen, M. & Päplow, T. M. (2018). Systematic work with motivation: developing a meta-cognitive strategy for language learning. Paper presentert på IV Nordic Journal of Modern Language Methodology Conference (NJMLM), Kristiansand, Norge.

PUBLIKASJONER:

Horverak, M. O., Langeland, G. M. & Diary, D. (2020). Empowering adult immigrant learners through systematic motivation work in the classroom. The IAFOR Journal of Education, 8 (4), 45-61. https://doi.org/10.22492/ije.8.4.03

Horverak, M. O., Langeland, G. M. & Aanensen, M. (2020). Systematic work with motivation and life mastery skills in upper secondary school: An action research study from a Norwegian context. The 8th European Conference on Education – London 2020 Official conference proceedings, s. 65-76. https://papers.iafor.org/submission57545/

Horverak, M. O. & Jenssen, E. C. (2020). Systematic work with learning environments: Training student representatives to improve learning conditions in their classes. The 8th European Conference on Education – London 2020 Official conference proceedings, s. 53-64. https://papers.iafor.org/submission57544/

Horverak, M. O., Aanensen, M., Olsbu, I., Päplow, T. M. & Langeland, G. M. (2020). Systematic motivation work in the language classroom – an action research study from southern Norway. Nordic Journal of Modern Language Methodology, 8 (1), 55-80.

Horverak, M. O. (2020). How to support immigrant entrepreneurs to succeed in a foreign culture? – a multiple case study from a Norwegian context. The 4th IAFOR International Conference on Sustainability, Energy & the Environment Hawaii 2020 Official conference proceedings, s. 11-22. Honolulu, US.

Horverak, M. O. (2020). Developing resilience and life mastery skills in the classroom – a multiple case study comparing a Norwegian and Peruvian context. The 5th IAFOR International Conference on Education – Hawaii2020 Official conference proceedings, s. 31-44. Honolulu, US.

Horverak, M. O., Aanensen, M. & Langeland, G. M. (2019). «Norsk er så kjedelig»…»Ja, og hva vil du gjøre med det?», spør vi. Norsklæreren 4, 46-54.

Horverak, M. O. & Aanensen, M. (2019). Decreased Motivation and Increased Mental Illness among Young People – a Need for Teaching Life Mastery Skills in School. The 7th European Conference on Education, Independence & Interdependence, official conference proceedings, s. 239-251. London, EN.

Horverak, M.O., Langeland, G. M. & Fagerhaug, J. P. (2018). Fra kunnskapsløft til motivasjon og livsmestring – et paradigeskifte i norsk skole?. Lektorbladet, 6, 16-18.

Langeland, G. M., Horverak, M. O. og Fagerhaug, J. P. (2018) Motivasjon – elevens eller lærerens ansvar? En case-studie om motivasjonsarbeid i en norskklasse i videregående skole. Norsklæreren, 2, 36-41.

Det er flere vitenskapelige artikler under arbeid, siden vil oppdateres fortløpende.