Tour de SAMM februar 2019

SAMM-team, fra venstre: Eva Carmen Jenssen (Grimstad), May Olaug Horverak (Birkenes), Gerd Martina Langeland (Møglestu), John Petter Fagerhaug, Anette Lindhagen (Lillesand) og Kedir Diary (Lillesand)

I februar har vi hatt en ny runde med Fagerhaug og foredrag for både foreldre og elever i ulike kontekster. Vi startet den to-dagers rundturen med foreldreforedrag på LUS – Lillesand ungdomsskole, hvor nærmere 100 mennesker møtte onsdag 13.februar på kvelden.

Videre fortsatte vi turen neste dag i Birkenes, og hadde foredrag for alle elevene ved voksenopplæringa på kantina på kommunehuset. På sine foredrag utfordrer Fagerhaug sitt publikum til å ta kontroll over, eller til å «designe» eget liv, og få en balanse mellom den indre verden, den ytre verden, og den digitale verdenene, som presser seg mer og mer på for alle mennesker.  

Han utfordret også elevene ved Læringssenteret til å gå ut, snakke med andre, og overvinne egen frykt for hva andre tenker. Et annet av hans hovedpoeng er at det er viktig å ha fokus på veien, og ikke på grøfta, i dette tilfellet, å ha fokus på det en vet er sikkert istedenfor å fokusere på usikkerheten i situasjonen. «Du er her, du går på skole, du lærer norsk»…dette er noe som går an å si sikkert.

Det var godt oppmøte på kommunehuset, i tillegg til lærere og elever så møtte mange fra kommunens ledelse; ordfører, rådmann, kommunalsjef, og andre representanter fra andre som er i kontakt med elevgruppa vår, som NAV og flyktningtjeneste.

…også ordføreren i bygda, Anders Christiansen (til høyre), tok seg tid til å være sammen med oss for å høre om motivasjon og livsmestring i hverdagen.

Siste stopp på rundturen var Valstrand ungdomsskole i Birkenes, klasse 10A. Her snakket Fagerhaug med ungdommer som står foran viktige valg i livet med å søke videre utdanning, og her var det også mange som trakk på smilebåndet, og dette møtet var også en suksess. Noen elever nevnte at tysk var en hindring i skolesammenheng, fordi de syns det er vanskelig å gjøre det bra, og igjen oppfordrer Fagerhaug til å gjøre det du frykter. «Gå rundt i gangen her og snakk tysk, så kan det bli gøy, men det kan være lurt å ha ørepropper på, så ikke folk rundt deg tror du er ‘helt gæern'»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *