Boklansering av de 3 SAMM-bøkene på UiA

De fire forfatterne, fra v. Elin Frish Selås, Tonje Levernes Solberg, Gerd Martina Langeland og May Olaug Horverak

Etter tre års intens skriving, var de tre SAMM-bøkene ferdige; første bok for ungdomsskole og videregående, andre bok for voksenopplæring, og nå i vår, tredje bok for barneskole. Det var veldig gøy å få presentert de tre bøkene på UiA, veldig flott at bokhandelen der ville arrangere boklansering. Alle fire forfatterne som har vært involvert bidro med innlegg. Takk til alle som møtte opp og hørte på oss.

Gerd Martina Langeland, førsteforfatter på SAMM-bok 1
May Olaug Horverak, førsteforfatter på SAMM-bok 2 og 3.