SAMM-postere og presentasjoner på internasjonale konferanser sommeren 2022

SAMM presenteres i London på IAFORs European Conference on Education (ECE)

Det har vært en hektisk og intens sommer med SAMM – postere og presentasjoner på konferanser internasjonalt på løpende bånd: NPHC (Nordic Publich Health Conference) og ECCP (European Conference on Positive Psychology) i Reykjavik, Island og ECE (European Conference on Education) i London, England. Det har vært god respons og stor interesse på alle innlegg. Spesielt gøy var det å treffe Richard Ryan, som er en av dem som står bak selvbestemmelsesteorien vi bygger SAMM-metoden på, og han viste stor begeistring for arbeidet vårt, og mente at dette var en god måte å implementere selvbestemmelsesteori i skole på.

Poster på NPHC, Reykjavik, Island
Richard Ryan diskuterer prosjektet med oss med stor begeistring, poster på ECPP, Reykjavik, Island