Workshop – vi SAMMskaper for å finne løsninger for fremtiden

Gerd Martina på SAMM workshop i inspirerende omgivelser på Prana Kafe i Arendal.

En liten oase i SAMM-hverdagen med idemyldring, justeringer og planlegging – en effektiv arbeidsøkt mens andre har ferie. Etter hvert har vi prøvd ut metoden ganske omfattende i mange kontekster: voksenopplæring, videregående, ungdomsskole og barneskole, og nå var det igjen tid for å gjøre litt justeringer i instrukser og evalueringsskjema. Nytt materiale publiseres snart.