Lærebok i SAMM-metoden i salg

I salg fra 08.04.2021.

Etter fem års arbeid med femtrinnsmetoden i SAMM er første lærebok klar med fokus på ungdomsskole og videregående skole. Boka presenterer teorigrunnlaget for metoden og beskriver i detalj hvordan metoden brukes i klasserommet. Tre varianter av metoden presenterer, en femtrinnsmetode for livsmestring, en femtrinnsmetode for å lære å lære i fagene og en femtrinnsmetode for arbeid med elevdemokrati. Metoden er i tråd med sentrale prinsipper i fagfornyelsen, og mange konkrete eksempler fra erfaring i klasserommet er inkludert.

Boka inneholder også mange nyttige metaforer og illustrasjoner, som dere også finner i veiledningene under «Materiale». Noen av disse ser dere under på plakaten vi også har utviklet i prosjektet. Dersom noen ønsker å trykke opp plakater til bruk i klasserom er fila lagt under «Materiale».