SAMM-konferanse med tema rasisme og diskriminering

May og Kedir leder diskusjon om hvordan en kan forebygge rasisme i omgivelsene

Fredag 28. mai var norskklassene fra Lillesand voksenopplæring på Hotell Norge i Lillesand og diskuterte rasisme med utgangspunkt i spørsmålene i SAMM-metoden. Følgende spørsmål ble brukt:

  1. Hva er viktig for at ikke rasisme skal utvikle seg i ulike miljø?
  2. Hva gjør jeg allerede som er bra for å forebygge rasisme i mine omgivelser?
  3. På hvilken måte er rasisme en hindring for meg?
  4. Hva kan vi ha fokus på å for å stoppe rasisme?
  5. Hva skal vi konkret gjøre for å stoppe rasisme?

De 25 elevene som var til stede hadde gode bidrag og det ble interessante diskusjoner. Noe av det som kom opp var at det er viktig å inkludere hverandre, ta avstand fra rasisme eller si fra når en ser noen utsettes for det, en kan bidra i samfunnet gjennom for eksempel frivillighet, og en kan ta kontakt med andre og være hyggelig og smile. Deltakerne var enige om at det har vært en nyttig og flott dag.

Kedir forklarer ved hjelp av et sugerør at det ikke alltid er slik at ting er som de ser ut. Sugerøret ser ut som det er knekt når det er i vann, men når en tar det opp ser en at det ikke er det.
Rektor Thor stiller opp i flott klesdrakt for å illustrere at en person kan ha forskjellige uttrykk, men være den samme likevel.