Prosjekt presentert på konferanse på Hawaii – Aloha

May presenterer en sammenligning av hvordan motivasjonsmetoden fungerer i Norge og Peru

I januar ble motivasjonsprosjektet presentert på nok en IAFOR – konferanse, denne gang i Honolulu. Det var stor interesse for prosjektet, og vi kom i kontakt med flere som er interesserte i kontakt med oss. Fra Peru hadde vi data fra så mye som 15 grupper, da metoden sprer seg i rask fart der, og det er kanskje ikke så overraskende når en ser på foreløpige resultater. Publikasjoner i prosjektet oppdateres fortløpende under «forskning»