Økt interesse for SAMM i Peru

Toril Espegren fra Birkenes Læringssenter sammen med peruanske representanter, mellom annet president/sjef for Fondep, et nasjonalt fond for utdanning, og vår SAMM-brosjyre…

I april 2019 startet det hele ved at Toril Espegren, lærer ved Birkenes Læringssenter, tok med seg motivasjonsmetoden til en skole i Peru, og derfra har den nå spredd seg til flere skoler gjennom en lokal aktør fra Norge som arbeider i Peru (utsendt fra Norsk Luthersk Misjonssamband). Foreløpig har rundt 400 elever i Peru fått prøvd metoden. Det er svært positive resultater ut fra det elevene selv rapporterer, elevene er fornøyde og opplever en økt lyst til å lære og at de blir bedre til å planlegge. Også utdanningsdepartementet har nå fanget interesse for arbeidet og ønsker opplæring og utprøving i en region.

Ingebjørg til venstre, NLM sin aktør i Peru som jobber med motivasjonsmetoden i ulike skoler.