Deltakeren i sentrum og SAMM i voksenopplæring Konferanse høst 2021

Igjen samlet vi voksenopplæringer og flyktningetjenester fra flere kommuner som er med i prosjektet «Deltakeren i sentrum» finansiert av IMDi, hvor vi anvender SAMM sin femtrinnsmetode i arbeid med integreringsplan for innvandrere. Det var god stemning og mye godt faglig innhold. Vi takker alle deltakere for to fine prosjektår og god oppslutning om prosjekt, og håper på forlengelse i 2022.