SAMM presentert på Nasjonal folkehelsekonferanse 2021

Gerd Martina Langeland og May Olaug Horverak med SAMM-poster

I oktober 2021 hadde vi poster om SAMM i barneskole på årets nasjonale folkehelsekonferanse, som denne gang ble avholdt i Trondheim. Posteren viser hvordan SAMM-metoden kan brukes i barneskolen for å skape et inkluderende og helsefremmende miljø.

De helsefremmende indikatorene som SAMM og andre HBS-tiltak (Helsefremmende barnehager og skoler) bygger på ble også presentert sammen med Migle Helmersen.