Forskningskonferanser på Universitetet i London juli 2019

May Olaug Horverak, Eva-Kristin Paaschen-Eriksen og Mariette Aanensen utenfor Birkbeck University, London, klare for IAFOR-konferanser.

Denne sommeren var SAMM-team med HBS-leder til London på to forskningskonferanser og presenterte funn fra studier. Studie fra ungdomsskoler ble presentert på The European Conference on Education, og studie fra voksenopplæringer ble presentert på The European Conference on Language Learning (Organisator: IAFOR). Det var interessante dager, og vi fikk spesielt god respons på hvordan vi jobbet med livsmestring i ungdomsskole, som noen sa, så er dette noe som bør gjøres i hele verden, eller «worldwide».

May og Mariette presenterer motivasjonsmetoden for et interessert publikum.
Gerd Martina Langeland utenfor Birkbeck
May og Gerd Martina utenfor hovedbygget ved London Universitet