SAMM tverrkommunalt utviklingsverksted etablert våren 2019

Sommeravslutning i SAMM utviklingsverksted, fra venstre: Kedir Diary (Lillesand), Anette Lindhagen (Lillesand), Eva Carmen (Grimstad), Karianne Rosef (Birkeland) og May Olaug Horverak (Birkeland, leder)

Fra og med januar har vi i SAMM møttes jevnlig i utviklingsverksted for å utvikle prosjektet videre. Vi begynte jo i videregående skole med metoden, for deretter å ta den inn i voksenopplæring, og så grunnskole, og i denne prosessen er det viktig med både evalueringer og justeringer underveis. Dette er noe av det vi jobber med i utviklingsverkstedet. Andre deltakere som ikke er til stede på bildet er Gerd Martina Langeland (Møglestu, prosjektleder vgs), Mariette Aanensen (UiA) og Svein T. Heddeland (UiA). For å holde fokus har vi planen for prosessene vi jobber med på veggen over oss. Det er i hovedsak 4 spor vi jobber i, og det er 1) å videreutvikle selve motivasjonsmetoden, 2) å planlegge implementering i de ulike kontekstene, 3) å få til en struktur for oppfølging av lærere og elever i forhold til vanskelige helsemessige tema som kan komme opp og 4) utvikle en plan for evaluering og forskning. Se under for flere detaljer.