Kick-off for «Deltakeren i sentrum»

May Olaug Horverak, initiativtaker og leder for «Deltakeren i sentrum», lanserer det nye prosjektet hvor vi skal bruke SAMM-metoden i arbeid med individuell plan for innvandrere. Foto: Kedir Diary.

Nærmere 40 personer var samlet til kick-off til det nye prosjektet, som er en videreutvikling av SAMM i voksenopplæring. Flere representanter fra de fem deltakende kommunene var til stede; Birkenes, som ledende aktør, Lillesand, Grimstad, Vennesla og Evje og Hornnes. Også representanter fra fylkesmann og fra UiA stilte, noe vi satte veldig pris på.

Prosjektet går ut på å integrere femtrinnsmetoden inn i arbeid med individuell plan, både hos flyktningetjeneste og i skolen, for innvandrere som deltar i introduksjonsprogram. Tanken er at deltakerne tar med seg refleksjonene sine i møte med ulike aktører, med den hensikt at de skal oppleve at de i større grad eier prosessen selv.

Prosjektet har fått 400 000 NOK i støtte fra IMDi (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet), og bygger på idéen som i fjor vant den regionale idékonkurransen om hvordan en kan øke kvaliteten på kvalifiseringsprogrammet for innvandrere. Takk til Kedir Diary, Maria Bjerke Dalene og Gerd Martina Langeland for bidrag på kvelden.