SAMM på digital internasjonal konferanse

En noe annerledes konferansepresentasjon, Gerd Martina Langeland presenterer SAMM på IAFOR.konfearnsen ECE 2020, London (European Conference on Education)

I år kombinerte SAMM og andre aktører i HBS (Helsefremmende barnehager og skoler) fire presentasjoner i et symposium på den internasjonale utdanningskonferansen til IAFOR, som skulle vært i London. I år ble denne eventen digital, og vi samlet oss for å presentere symposiumet vårt som startet med en introduksjon fra HBS-leder Eva-Kristin om hvorfor vi trenger et helsefremmende program i Norge, og dette ble fulgt opp av Migle Helmersen fra Norce som presenterte helsefremmende indikatorer og et eksempel på implementering av disse. Dette ble ettefulgt av at vi i SAMM hadde to presentasjoner, hvor Gerd Martina bidro med presentasjon om livsmestring i videregående skole, og Eva Carmen bidro med presentasjon om SAMM-metoden i elevråd i ungdomsskole. Det var veldig inspirerende og gøy å gjøre dette sammen, en kjempesuksess, takk for innsatsen 🙂

Foto av Julie Sundsdal Nærdal

Eva Carmen Jenssen presenterer SAMM i elevråd
Vi presenterer i en litt spesiell setting.