Motivasjonsmetoden i nye kontekster – idélab for flerkulturelle gründere

Jens Anders Risvand fra EVA-senteret holder motivasjonskurs med May Olaug Horverak

Denne våren har vi tatt motivasjonsmetoden inn i nye kontekster, og gitt kurskvelder for flerkulturelle gründere gjennom EVA-senteret i Kristiansand (Etablerertjenesten i Vest-Agder). Gjennom konseptet idélab har vi samlet mennesker fra andre kulturer som nylig har startet eller er i gang med å starte bedrifter i området, og gjennomgått metoden med fokus på bedriftsvirksomhet. På bildet under ser vi noe av det deltakerne tenker er viktig når en starter en bedrift.

Hva er viktig når en skal starte bedrift? Noen refleksjoner fra idélab.

Vi har så langt kjørt kurset i Kristiansand og i Arendal, og tilbakemeldingene fra deltakerne er veldig positive. Som en av deltakerne sa: «Det er viktig å være sammen med andre i startfasen, det føles bedre at en ikke er den eneste som kan møte motstand». Idélaben inngår i Agder-fylkenes prosjekt «Flerkulturell verdiskaping», og er støttet av IMDi (Integrerings og mangfoldsdirektoratet).