Prosjektet presentert på språkavdeling ved UAM i Polen

Engelsklærere ved språkavdeling ved UAM i Poznan, Jakub Przybył,nummer tre fra høyre, organiserte samlingen.

I juni var forsker Horverak på besøk til Universitet  Adam Mickiewicz i Poznan, Polen, og presenterte hvordan motivasjonsmetoden har vært anvendt i engelskfaget. Det var en positiv og interessert gjeng som møtte.

SAMM i videregående skole 2017/2018

Kick-off samling, fra venstre: Marit Aamodt Nielsen, Gerd Martina Langeland, May Olaug Horverak, Unni Vennemoe og John Petter Fagerhaug

Skoleåret 2017-2018 gjennomførte vi motivasjonsprosjektet i totalt 14 klasser på 6 ulike videregående skoler i Aust- og Vest-Agder. Møglestu videregående skole var base for prosjektet, da prosjektleder Langeland jobber der. I noen grupper fokuserte vi både på livet og på fag, i andre grupper kun på fag. Prosjektet ble gjennomført i fagene norsk, engelsk, spansk og tysk. Dette ble støttet av Norges Forskningsråd og Lærerutdanningen ved UiA. Prosjektet inngår i Helsedirektoratets Folkehelseprosjektet: Helsefremmende barnehager og skoler (HBS), og vil gjennom dette videreutvikles i voksenopplæring og grunnskole fra og med høsten 2019 i Birkenes og Lillesand kommune.