Motivasjonsmetoden presentert i Kurdistan Irak

Kedir presenterer motivasjonsmetoden i tv-intervju på GKurdistan Television

I sommer var Kedir til hjemlandet sitt Kurdistan Irak og fortalte om motivasjonsmetoden i ulike kontekster. Mange var interesserte, og det endte opp med et tv-intervju på kurdisk tv, og bilder fra websiden vår rullet over skjermen under intervjuet. Han ble utfordret på om vi kommer til Kurdistan Irak med metoden…eller kanskje heller når kommer vi med metoden. I tillegg var han i kontakt med en organisasjon kalt Rwanga som organiserer konferanser for utdanningssektoren, og de var også interesserte i kontakt med oss. Det blir spennende å se hvordan fortsettelsen på dette blir.

Forskningskonferanser på Universitetet i London juli 2019

May Olaug Horverak, Eva-Kristin Paaschen-Eriksen og Mariette Aanensen utenfor Birkbeck University, London, klare for IAFOR-konferanser.

Denne sommeren var SAMM-team med HBS-leder til London på to forskningskonferanser og presenterte funn fra studier. Studie fra ungdomsskoler ble presentert på The European Conference on Education, og studie fra voksenopplæringer ble presentert på The European Conference on Language Learning (Organisator: IAFOR). Det var interessante dager, og vi fikk spesielt god respons på hvordan vi jobbet med livsmestring i ungdomsskole, som noen sa, så er dette noe som bør gjøres i hele verden, eller «worldwide».

May og Mariette presenterer motivasjonsmetoden for et interessert publikum.
Gerd Martina Langeland utenfor Birkbeck
May og Gerd Martina utenfor hovedbygget ved London Universitet

SAMM tverrkommunalt utviklingsverksted etablert våren 2019

Sommeravslutning i SAMM utviklingsverksted, fra venstre: Kedir Diary (Lillesand), Anette Lindhagen (Lillesand), Eva Carmen (Grimstad), Karianne Rosef (Birkeland) og May Olaug Horverak (Birkeland, leder)

Fra og med januar har vi i SAMM møttes jevnlig i utviklingsverksted for å utvikle prosjektet videre. Vi begynte jo i videregående skole med metoden, for deretter å ta den inn i voksenopplæring, og så grunnskole, og i denne prosessen er det viktig med både evalueringer og justeringer underveis. Dette er noe av det vi jobber med i utviklingsverkstedet. Andre deltakere som ikke er til stede på bildet er Gerd Martina Langeland (Møglestu, prosjektleder vgs), Mariette Aanensen (UiA) og Svein T. Heddeland (UiA). For å holde fokus har vi planen for prosessene vi jobber med på veggen over oss. Det er i hovedsak 4 spor vi jobber i, og det er 1) å videreutvikle selve motivasjonsmetoden, 2) å planlegge implementering i de ulike kontekstene, 3) å få til en struktur for oppfølging av lærere og elever i forhold til vanskelige helsemessige tema som kan komme opp og 4) utvikle en plan for evaluering og forskning. Se under for flere detaljer.

Motivasjonsmetoden i nye kontekster – idélab for flerkulturelle gründere

Jens Anders Risvand fra EVA-senteret holder motivasjonskurs med May Olaug Horverak

Denne våren har vi tatt motivasjonsmetoden inn i nye kontekster, og gitt kurskvelder for flerkulturelle gründere gjennom EVA-senteret i Kristiansand (Etablerertjenesten i Vest-Agder). Gjennom konseptet idélab har vi samlet mennesker fra andre kulturer som nylig har startet eller er i gang med å starte bedrifter i området, og gjennomgått metoden med fokus på bedriftsvirksomhet. På bildet under ser vi noe av det deltakerne tenker er viktig når en starter en bedrift.

Hva er viktig når en skal starte bedrift? Noen refleksjoner fra idélab.

Vi har så langt kjørt kurset i Kristiansand og i Arendal, og tilbakemeldingene fra deltakerne er veldig positive. Som en av deltakerne sa: «Det er viktig å være sammen med andre i startfasen, det føles bedre at en ikke er den eneste som kan møte motstand». Idélaben inngår i Agder-fylkenes prosjekt «Flerkulturell verdiskaping», og er støttet av IMDi (Integrerings og mangfoldsdirektoratet).

Sommerstemning i SAMM på TT Beach i Lillesand

av May Olaug Horverak

Vi koser oss med chili-sjokoladekake og mangois, det blir det god stemning av 🙂

Skoleåret nærmer seg slutten, og det var på tide for SAMM-gjengen å samles for å gjennomgå årets aktiviteter og si litt om veien videre. Cirka 50 mennesker som enten har vært involvert i SAMM, eller er på vei inn i prosjektet var tilstede. TUSEN TAKK til TT Beach for god tilrettelegging og fantastisk servering, vi kommer tilbake 🙂

Det var en magisk kveld med mange spennende innslag fra lærere og andre som har brukt metoden gjennom året. TUSEN TAKK til alle lærerne som delte erfaringer og som har bidratt til å justere og utvikle motivasjonsmetoden gjennom året. Det er utrolig gøy å drive prosjekt når en har slike fantastiske mennesker å samarbeide med.

Grunnen til at vi dette skoleåret har kunnet utvide SAMM fra videregående skole til nye kontekster som voksenopplæring og grunnskole er at vi er med i Helsefremmende Barnehager og Skoler, en av Helsedirektoratets folkehelsesatsinger på Agder, TUSEN TAKK til prosjektleder i HBS, Eva-Kristin Paschen-Eriksen som har vært en trofast støtte underveis, og som har hjulpet og motivert oss fremover, det setter vi stor pris på. TUSEN TAKK også til andre sentrale SAMM-medarbeidere i HBS; Eva Carmen (Grimstad), Kedir Diary (Lillesand), Anette Lindhagen (Lillesand), Karianne Rosef (Birkenes) og Mariette Aanensen (UiA/Kristiansand), det er bare gøy å drive utvikling med dere alle på laget. En til som fortjener en TUSEN TAKK er vår gode samarbeidspartner i SAMM, psykolog Fagerhaug som bidro med et inspirerende innlegg, og som noen sa, så skulle vi hørt det en gang til så vi kunne notert…Dagen etterpå stilte han opp igjen i ungdomsskolen på Engesland, og fikk god respons også der, mange fornøyde og flotte ungdom som trakk på smilebåndet.

En siste TUSEN TAKK går til Gerd Martina Langeland, som satte det hele i gang, og startet denne reisen som SAMM har blitt til; en kunne ikke ønsket seg et bedre reisefølge.

Gerd Martina forteller om arbeid med fokusmodellen i klasserommet

Det ble mange takk, men etter en så fantastisk aften, hvor den ene etter den andre forteller hva SAMM-prosjektet har betydd, både i egne liv og i elevers liv, så kan jeg ikke annet enn å takke tilbake alle rundt meg som er med og bærer prosjektet fremover.

Vi takker for oss med sitatet som har fulgt oss siden et inspirerende foredrag av Aiman Shaqura høsten 2018, og vi legger til at det handler om å få til «på tross av» og ikke «fordi at».

Bilder av Svein T. Heddeland og Kedir Diary

Tour de SAMM februar 2019

SAMM-team, fra venstre: Eva Carmen Jenssen (Grimstad), May Olaug Horverak (Birkenes), Gerd Martina Langeland (Møglestu), John Petter Fagerhaug, Anette Lindhagen (Lillesand) og Kedir Diary (Lillesand)

I februar har vi hatt en ny runde med Fagerhaug og foredrag for både foreldre og elever i ulike kontekster. Vi startet den to-dagers rundturen med foreldreforedrag på LUS – Lillesand ungdomsskole, hvor nærmere 100 mennesker møtte onsdag 13.februar på kvelden.

Videre fortsatte vi turen neste dag i Birkenes, og hadde foredrag for alle elevene ved voksenopplæringa på kantina på kommunehuset. På sine foredrag utfordrer Fagerhaug sitt publikum til å ta kontroll over, eller til å «designe» eget liv, og få en balanse mellom den indre verden, den ytre verden, og den digitale verdenene, som presser seg mer og mer på for alle mennesker.  

Han utfordret også elevene ved Læringssenteret til å gå ut, snakke med andre, og overvinne egen frykt for hva andre tenker. Et annet av hans hovedpoeng er at det er viktig å ha fokus på veien, og ikke på grøfta, i dette tilfellet, å ha fokus på det en vet er sikkert istedenfor å fokusere på usikkerheten i situasjonen. «Du er her, du går på skole, du lærer norsk»…dette er noe som går an å si sikkert.

Det var godt oppmøte på kommunehuset, i tillegg til lærere og elever så møtte mange fra kommunens ledelse; ordfører, rådmann, kommunalsjef, og andre representanter fra andre som er i kontakt med elevgruppa vår, som NAV og flyktningtjeneste.

…også ordføreren i bygda, Anders Christiansen (til høyre), tok seg tid til å være sammen med oss for å høre om motivasjon og livsmestring i hverdagen.

Siste stopp på rundturen var Valstrand ungdomsskole i Birkenes, klasse 10A. Her snakket Fagerhaug med ungdommer som står foran viktige valg i livet med å søke videre utdanning, og her var det også mange som trakk på smilebåndet, og dette møtet var også en suksess. Noen elever nevnte at tysk var en hindring i skolesammenheng, fordi de syns det er vanskelig å gjøre det bra, og igjen oppfordrer Fagerhaug til å gjøre det du frykter. «Gå rundt i gangen her og snakk tysk, så kan det bli gøy, men det kan være lurt å ha ørepropper på, så ikke folk rundt deg tror du er ‘helt gæern'»

Engasjerte foreldre og god stemning på motivasjonsforedrag i Birkenes

 

Fagutvikler i Birkenes kommune, Øyvind Mellem, (til venstre) takker psykolog John Petter Fagerhaug (til høyre), for foredraget.

Onsdag 28.november fylte Birkenes-foreldre blackboksen på Valstrand kulturarena for å høre psykolog John Petter Fagerhaug snakke om motivasjon og livsmestring i skolehverdagen. Det var både inspirerende og engasjerende å høre om hvordan en kan jobbe med å snu tanker og mønstre for å oppleve mer glede og motivasjon i hverdagen, og foreldrene bidro med mange gode innspill som Fagerhaug kunne «leke seg med». For det å kunne «leke seg» med tanker og oppfatninger er nettopp noe av det han poengterte at var viktig. Dette var en ny type setting for psykologen i prosjektet vårt, det å holde foredrag til  foreldre med fokus på motivasjonsarbeid for barn og unge, og vi var veldig spente på hvordan budskapet ville bli mottatt.  Men, ut fra responsen å dømme, så var dette svært vellykket, og dette er noe vi håper å kunne gjøre mer av i prosjektet vårt.

Stor interesse for motivasjonskonferanse på Møglestu

Skrevet av Knut Erik Vikan og Oday Bin Khadra, 2MK/STC

Oktober møtte en stor og variert forsamling på over 70 mennesker til opplæringskonferanse i motivasjonsmetoden på Møglestu. Prosjektleder og andre aktører i HBS i Agder stilte, det møtte lærere fra alle skolenivå, og mange andre interesserte i arbeidet ved Møglestu og voksenopplæringa i Birkenes kom for å høre om metoden vår. Også innen helse er det interesse for metoden og både kommunepsykolog og kommunelege tok seg tid til å komme til Opplæringskonferanse.

Det var stort engasjement og mange lærere stilte gode spørsmål under konferansen. Lærerne fra barne- og ungdomsskolene i Birkenes ble utfordret til å bli med og prøve ut metoden på ulike nivå i skolen.  Hovedbudskapet til foredragsholderne var at elevene må ta ansvar for egne liv, egen læring og spesielt, egen motivasjon, noe som ble godt mottatt i salen. Vi har erfaring fra å jobbe med denne metoden, og vi tror at den kan hjelpe mange.

For å se mer om selve konferansen sjekk https://www.austagderfk.no/moglestuvgs under nytt og nyttig avdelingen.

 

Foto: Oday Bin Khadra

 

Besøk fra Statped med en «delegasjon» fra Nederland

Fredag 21. september, i full høststorm, fikk vi et spennende besøk på Birkeland da en gruppe fra Statped kom med en «delegasjon» fra Nederland som besto av lærere og annet personell som jobber med spesialpedagogisk oppfølging av elever i Nederland. De kom for å høre om motivasjonsmetoden som vi i høst går i gang med i skoler i Birkenes og Lillesand, og som vi allerede er i gang med ved Birkenes Læringssenter. Også Lillesandsposten kom og dekket eventen, og dette fikk et oppslag på en hel side (Sjekk Lillesandsposten, 25.sept.2018). 

Motivasjonsmetoden presentert på HBS kick-off

Torsdag 13. september var det kick-off for Folkehelse-prosjektet Helsefremmende Barnehager og Skoler i Lillesand, og vi presenterte vår 5-trinns-motivasjonsmetode for mange interesserte. Motivasjonsprosjektet, som startet ved Møglestu videregående skole, utvides nå til Birkenes og Lillesand kommune. Vi er allerede i gang i voksenopplæring, og håper å komme i gang i grunnskolen i løpet av høsten. På bildet: Fra venstre: Gerd Martina Langeland, lektor ved Møglestu og prosjektleder i SAMM ved vgs, og May Olaug Horverak, prosjektleder SAMM i voksenopplæring og grunnskole, Birkenes. Fra høyre, Kedir Diary, miljøarbeider ved Lillesand voksenopplæring, som og bidrar til gjennomføring av metoden i voksenopplæring i Birkenes, og Anette Lindhagen, miljøterapeut i Lillesand kommune og HBS-koordinator i Lillesand.

Vi presenterer metoden

May og Gerd Martina med Arne Holte, professor i helsepsykologi ved UiO, som var svært fornøyd med at vi ble så engasjerte av foredraget hans, og at vi jobber med en helsefremmende, universell metode i skolen.