SAMM-workshop med PPT og skoler i Birkenes

I nydelige omgivelser ved Fevik Strand Hotell har SAMM i regi av PPT i Birkenes organisert workshop hvor vi har jobbet med å se på utfordringer i læringsmiljø og mulige løsninger for å ivareta inkludering og en opplevelse av mestring i hverdagen. Representanter fra skolene som er tett på aktuell problematikk har i samarbeid med PPT reflektert over hvordan SAMM-metoden kan bidra i ulike sammenhenger i tilknytning til ivaretakelse av enkeltelever og for å skape et godt læringsmiljø, samt at arbeidet leder videre til å se på rutiner for tiltaksarbeid i forkant av en henvisning til PPT. Målet med arbeidet å skape gode strukturer og et godt samarbeid hvor PPT kan være tilgjengelig og jobbe med veiledning og tidlig innsats på både individnivå og systemnivå, i tillegg til at skolene skal oppleve en forutsigbar prosess når de står overfor utfordringer.