SAMM i ungdomsgrupper i regi av Blå Kors Kristiansand

Ungdommer reflekterer:
hva er viktig når en har sommerjobb?

Blå Kors Kristiansand har integrert SAMM-metoden i et av sine tiltak, sommerjobbprosjektet, og er i gang med en justert versjon av femtrinnsmetoden rettet mot det å ha en sommerjobb. Ungdommer møttes en kveld i sommer for å reflektere over hva som er viktig, hva de allerede er gode på, og hva som eventuelt hindrer dem i å gjøre en god jobb. Det var god stemning, og mange fine refleksjoner denne kvelden. Dette er starten på et prosjekt som er i startgropa hos Blå Kors, et prosjekt som går ut på å hjelpe ungdommer med å reflektere over hvordan de kan skape en endring i egen tilværelse, og håndtere skolegang eller forberede seg til arbeidsliv.