Kursing av 120 lærere fra voksenopplæringer i Agder

May Olaug Horverak og Kedir Diary holder kurs på Fylkesmannens dag for voksenopplæring, 18.okt. 2019.

Høsten 2019 satte fylkesmannen opp kurs i motivasjonsmetoden på sin faste kursdag i oktober, og mange lærere var svært interesserte i arbeidet vårt. Vi kjørte to runder med kurs med ca 60 påmeldte til hver økt. Etter lunsj måtte vi til og med bære inn ekstra stoler, og det er jo alltid et godt tegn. Vi ser frem til videre utvikling av prosjektet og samarbeid med flere skoler i denne konteksten.

Kedir forteller om egne erfaringer som flyktning.