Vinner av konkurranse i regi av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet region Sør

Pernille Baardsen hos IMDi Sør overrekker diplom til Birkenes kommune, representert ved May Olaug Horverak, rektor ved Birkenes Læringssenter.

Ved IMDis årlige regionale konferanse, leverte vi inn en ide til konkurranse om hvordan en kan øke kvaliteten på kvalifiseringsarbeidet kommunene gjør for innvandrere. Ideen kalte vi «Deltakeren i sentrum – økt brukermedvirkning i arbeidet med individuell plan», og den ble sendt inn av Birkenes kommune ved May Olaug Horverak, rektor ved Læringssenteret, Maria Bjerke Dalene fra flyktningetjeneste og Inger Mosgren i NAV, i et samarbeid med Kedir Diary, miljøarbeider ved Lillesand voksenopplæring.

Ideen går ut på at de refleksjonene som gjøres gjennom arbeid med motivasjonsmetoden i skolen, bringer deltakeren med seg videre i møte med flyktningetjeneste og NAV, og at disse refleksjonene brukes aktivt i forbindelse med å utarbeide og justere individuelle planer. Slik kommer deltakeren mer i sentrum i arbeidet med å planlegge eget liv, samtidig som det kan bidra til en bedre felles forståelse av deltakeren. I vurderingen av finalistene vektla juryen grundigheten og systematikken i prosjektet vårt, og det at vi bygger på teori fra flere fagfelt for å komme med en løsning på noe som har vært en utfordring gjennom lang tid i arbeid med kvalifisering av innvandrere, nemlig arbeidet med individuell plan. Vi setter stor pris på denne anerkjennelsen som vi har fått fra IMDi, og håper at vi kan lykkes med å virkeliggjøre ideen vår.