Besøk fra Statped med en «delegasjon» fra Nederland

Fredag 21. september, i full høststorm, fikk vi et spennende besøk på Birkeland da en gruppe fra Statped kom med en «delegasjon» fra Nederland som besto av lærere og annet personell som jobber med spesialpedagogisk oppfølging av elever i Nederland. De kom for å høre om motivasjonsmetoden som vi i høst går i gang med i skoler i Birkenes og Lillesand, og som vi allerede er i gang med ved Birkenes Læringssenter. Også Lillesandsposten kom og dekket eventen, og dette fikk et oppslag på en hel side (Sjekk Lillesandsposten, 25.sept.2018). 

Motivasjonsmetoden presentert på HBS kick-off

Torsdag 13. september var det kick-off for Folkehelse-prosjektet Helsefremmende Barnehager og Skoler i Lillesand, og vi presenterte vår 5-trinns-motivasjonsmetode for mange interesserte. Motivasjonsprosjektet, som startet ved Møglestu videregående skole, utvides nå til Birkenes og Lillesand kommune. Vi er allerede i gang i voksenopplæring, og håper å komme i gang i grunnskolen i løpet av høsten. På bildet: Fra venstre: Gerd Martina Langeland, lektor ved Møglestu og prosjektleder i SAMM ved vgs, og May Olaug Horverak, prosjektleder SAMM i voksenopplæring og grunnskole, Birkenes. Fra høyre, Kedir Diary, miljøarbeider ved Lillesand voksenopplæring, som og bidrar til gjennomføring av metoden i voksenopplæring i Birkenes, og Anette Lindhagen, miljøterapeut i Lillesand kommune og HBS-koordinator i Lillesand.

Vi presenterer metoden
May og Gerd Martina med Arne Holte, professor i helsepsykologi ved UiO, som var svært fornøyd med at vi ble så engasjerte av foredraget hans, og at vi jobber med en helsefremmende, universell metode i skolen.

Prosjektet presentert på språkavdeling ved UAM i Polen

Engelsklærere ved språkavdeling ved UAM i Poznan, Jakub Przybył,nummer tre fra høyre, organiserte samlingen.

I juni var forsker Horverak på besøk til Universitet  Adam Mickiewicz i Poznan, Polen, og presenterte hvordan motivasjonsmetoden har vært anvendt i engelskfaget. Det var en positiv og interessert gjeng som møtte.

SAMM i videregående skole 2017/2018

Kick-off samling, fra venstre: Marit Aamodt Nielsen, Gerd Martina Langeland, May Olaug Horverak, Unni Vennemoe og John Petter Fagerhaug

Skoleåret 2017-2018 gjennomførte vi motivasjonsprosjektet i totalt 14 klasser på 6 ulike videregående skoler i Aust- og Vest-Agder. Møglestu videregående skole var base for prosjektet, da prosjektleder Langeland jobber der. I noen grupper fokuserte vi både på livet og på fag, i andre grupper kun på fag. Prosjektet ble gjennomført i fagene norsk, engelsk, spansk og tysk. Dette ble støttet av Norges Forskningsråd og Lærerutdanningen ved UiA. Prosjektet inngår i Helsedirektoratets Folkehelseprosjektet: Helsefremmende barnehager og skoler (HBS), og vil gjennom dette videreutvikles i voksenopplæring og grunnskole fra og med høsten 2019 i Birkenes og Lillesand kommune.