Motivasjonsmetoden presentert på HBS kick-off

Torsdag 13. september var det kick-off for Folkehelse-prosjektet Helsefremmende Barnehager og Skoler i Lillesand, og vi presenterte vår 5-trinns-motivasjonsmetode for mange interesserte. Motivasjonsprosjektet, som startet ved Møglestu videregående skole, utvides nå til Birkenes og Lillesand kommune. Vi er allerede i gang i voksenopplæring, og håper å komme i gang i grunnskolen i løpet av høsten. På bildet: Fra venstre: Gerd Martina Langeland, lektor ved Møglestu og prosjektleder i SAMM ved vgs, og May Olaug Horverak, prosjektleder SAMM i voksenopplæring og grunnskole, Birkenes. Fra høyre, Kedir Diary, miljøarbeider ved Lillesand voksenopplæring, som og bidrar til gjennomføring av metoden i voksenopplæring i Birkenes, og Anette Lindhagen, miljøterapeut i Lillesand kommune og HBS-koordinator i Lillesand.

Vi presenterer metoden
May og Gerd Martina med Arne Holte, professor i helsepsykologi ved UiO, som var svært fornøyd med at vi ble så engasjerte av foredraget hans, og at vi jobber med en helsefremmende, universell metode i skolen.

Prosjektet presentert på språkavdeling ved UAM i Polen

Engelsklærere ved språkavdeling ved UAM i Poznan, Jakub Przybył,nummer tre fra høyre, organiserte samlingen.

I juni var forsker Horverak på besøk til Universitet  Adam Mickiewicz i Poznan, Polen, og presenterte hvordan motivasjonsmetoden har vært anvendt i engelskfaget. Det var en positiv og interessert gjeng som møtte.

SAMM i videregående skole 2017/2018

Kick-off samling, fra venstre: Marit Aamodt Nielsen, Gerd Martina Langeland, May Olaug Horverak, Unni Vennemoe og John Petter Fagerhaug

Skoleåret 2017-2018 gjennomførte vi motivasjonsprosjektet i totalt 14 klasser på 6 ulike videregående skoler i Aust- og Vest-Agder. Møglestu videregående skole var base for prosjektet, da prosjektleder Langeland jobber der. I noen grupper fokuserte vi både på livet og på fag, i andre grupper kun på fag. Prosjektet ble gjennomført i fagene norsk, engelsk, spansk og tysk. Dette ble støttet av Norges Forskningsråd og Lærerutdanningen ved UiA. Prosjektet inngår i Helsedirektoratets Folkehelseprosjektet: Helsefremmende barnehager og skoler (HBS), og vil gjennom dette videreutvikles i voksenopplæring og grunnskole fra og med høsten 2019 i Birkenes og Lillesand kommune.